בית הוועד לענייני משפט
 
       
 
 
The Halacha Center
The Center for the Study and Practice of Monetary Halacha
     
 
Perakim: 1-2 3-6 7-12   Back to Browse Other Masechtes  
~ Chulin ~
Download Zip File of Chulin Perakim 1-2
Perek Daf Maggid Shiur Shiur
Perek 1 6 Rav Yosef Greenwald,
Dayan, Bais HaVaad, Yershalayim
Is Shechitah a Mitzvah or a Heter?
Perek 1 9 - 12 A Rav Yosef Greenwald,
Dayan, Bais HaVaad, Yershalayim
Fundamentals of Rov vs. Chazakah Part I
Perek 1 9 - 12 B Rav Yosef Greenwald,
Dayan, Bais HaVaad, Yershalayim
Rov vs. Chazakah Part II
Perek 1 17 Rav Yosef Greenwald,
Dayan, Bais HaVaad, Yershalayim
The Shochet & the Bodek:
Chiyuv Bedikas Sakin
Perek 1 20 - 22 Rav Yosef Greenwald,
Dayan, Bais HaVaad, Yershalayim
Shechitah & Melikah:
A Study in Contrast
Perek 2 27 Rav Yosef Greenwald,
Dayan, Bais HaVaad, Yershalayim
Shechitas Simanim: Fish & Foul
Perek 2 29 Rav Yosef Greenwald,
Dayan, Bais HaVaad, Yershalayim
Rov in Simanim:
Checking the Validity of Shechitah
Perek 2 32 Rav Yosef Greenwald,
Dayan, Bais HaVaad, Yershalayim
Rubo Kekulo in Simanei Shechitah
Perek 2 37 Rav Yosef Greenwald,
Dayan, Bais HaVaad, Yershalayim
Machshava & Dibur:
Invalidation Through Thought & Speech
Download Zip File of Chulin Perakim 1-2
 
 
 
Perakim: 1-2 3-6 7-12     Back to Browse Other Masechtes    
     
Bais HaVaad Telephone 1.888.ITL.VAAD. Email בית הוועד לענייני משפט Bais HaVaad Logo