בית הוועד לענייני משפט
 
       
 
 
The Halacha Center
The Center for the Study and Practice of Monetary Halacha
     
 
  Back to Browse Other Masechtes  
Purchase or download a Mesechta or the entire Seder Nezikin by completing the following form:
Individual Mesechta: $18
Nezikin Part I or Part II: $52
Entire Seder Nezikin: $100
 
 
 
 
Already a member? Simply login with your username and password to download.
 
 
 
 
 
Perek Dafim Maggidei Shiur
Perek 1:
ארבעה אבות
2-16 Rav Dovid Grossman and HaGaon Rav Shalom Kamenetsky
Perek 2:
כיצד הרגל
17-26 Rav Nissim Kaplan, Rav Shrage Kallus, Rav Ari Marburger, Rav Tzvi Ralbag, Rav Chaim Meyer Roth, Rav Dovid Grossman, Rav Yehonoson Hool, Rav Shlomo Cohen, Harav Yisroel Reisman, and Rav Yosef Greenwald
Perek 3:
המניח
27-35 Rav Yitzchok Silver and HaGaon HaRav Mendel Shafran
Perek 4:
שור שנגח ד' וה' 
36-45 Rav Yaakov Rappaport
Perek 5:
שור שנגח את הפרה
46-54 Rav Binyomin Hollander
Perek 6:
הכונס
55-62 Rav Dovid Grossman & Rav Gershon Meltzer
Perek 7:
מרובה
63-82 Rav Shlomo Cohen
Perek 8:
החובל
83-93 Rav Nissim Kaplan & Rav Yosef Grossman
Perek 9:
הגוזל עצים
94-110 Rav Yitzchok Silver
Perek 10:
הגוזל ומאכיל
111-119 Rav Yehonoson Hool
 
 
    Back to Browse Other Masechtes
     
Bais HaVaad Telephone 1.888.ITL.VAAD. Email בית הוועד לענייני משפט Bais HaVaad Logo