בית הוועד לענייני משפט  
 
       
 
 
Bais HaVaad Institute of Talmudic Law
The Center for the Study and Practice of Monetary Halacha
  Journal of Talmudic Law Archives
 
 
Click on a link below to view the corresponding issue:
 
Devarim: Tisha B’Av & Mishpat
 
Va’Eschanan: HaYashar V’HaTov- The Straight & Narrow
 
Ekev: Learning & Earning
 
Re’eh: Severance
 
Shoftim: Bribery
 
Ki Seitzei: Halachos of Striking
 
Ki Savo: Lifnei Iver
 
Nitzavim Vayelech: Writing a Sefer Torah
 
Haazinu: The Laws of Rosh Hashana
 
Yom Kippur: Reflections on Yom Kippur
         ~ Join E-mail List! ~
  Yes, I'd like to receive the
Journal of Talmudic Law
via e-mail:
 
   
         
 
         
 
         
 
         
    Zip:
         ,
 
         
 
         
   
         
 
        
 
Bais HaVaad Telephone 1.888.ITL.VAAD. Email בית הוועד לענייני משפט Bais HaVaad Logo