בית הוועד לענייני משפט
 
       
 
 
The Bais HaVaad Halacha Center
The Center for the Study and Practice of Monetary Halacha
     
 
Perek: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Back to Browse Other Masechtes  
~ Bava Basra ~
Perek Daf Maggid Shiur Shiur
Perek 4 HaMochair
Es HaBayis
61 Rav Yosef Greenwald;
Bais HaVaad, Yerushalayim
Ambiguous Contracts
Perek 4 HaMochair
Es HaBayis
62 Rav Yosef Greenwald;
Bais HaVaad, Yerushalayim
Transferring Undefined Partnership Interests
Perek 4 HaMochair
Es HaBayis
63 Rav Yosef Greenwald;
Bais HaVaad, Yerushalayim
Retaining Ownership Rights
Perek 4 HaMochair
Es HaBayis
64 Rav Yosef Greenwald;
Bais HaVaad, Yerushalayim
The Under-developed Annex
Perek 4 HaMochair
Es HaBayis
65 Rav Yosef Greenwald;
Bais HaVaad, Yerushalayim
Generous Gifts- Generous Sales
Perek 4 HaMochair
Es HaBayis
66 Rav Yosef Greenwald;
Bais HaVaad, Yerushalayim
Talush V'libsof Chibro; Attached Movables
Perek 4 HaMochair
Es HaBayis
67 Rav Yosef Greenwald;
Bais HaVaad, Yerushalayim
Buying a Real Estate "Bundle"
Perek 4 HaMochair
Es HaBayis
68 Rav Yosef Greenwald;
Bais HaVaad, Yerushalayim
Where's the Mezuza?
Perek 4 HaMochair
Es HaBayis
69 Rav Yosef Greenwald;
Bais HaVaad, Yerushalayim
Partial Purchase; All or Nothing?
Perek 4 HaMochair
Es HaBayis
70 Rav Yosef Greenwald;
Bais HaVaad, Yerushalayim
The Fine Print of a Contract
Perek 4 HaMochair
Es HaBayis
71 Rav Yosef Greenwald;
Bais HaVaad, Yerushalayim
"Ten Seforim In a Box" or a
"Box of Ten Seforim"
Perek 4 HaMochair
Es HaBayis
72 Rav Yosef Greenwald;
Bais HaVaad, Yerushalayim
Championing the Rights of Orphans
 
 
 
Perek: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Back to Browse Other Masechtes    
     
Bais HaVaad Telephone 1.888.ITL.VAAD. Email בית הוועד לענייני משפט Bais HaVaad Logo